μηχανογράφηση επιχειρήσεων

Μηχανογράφηση
Επιχειρήσεων

Με γνώμονα την άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας, η εταιρία μας είναι πλέον επίσημος συνεργάτης και μεταπωλητής των προγραμμάτων Sunsoft. Η εταιρία Sunsoft, παράγει λογισμικό σε περιβάλλον Windows. Διαθέτει ολοκληρωμένες σειρές εφαρμογών για χώρους εστίασης (στην αγορά των οποίων κατέχει την πρώτη θέση πωλήσεων με λύσεις ασύρματης παραγγελιοληψίας) καθώς και συστήματα ERP και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Τα λογισμικά της Sunsoft Αλέξανδρος Front Office, Αμβροσία – Ασύρματη παραγγελιοληψία, Αμβροσία – Ταμειακή Διαχείριση, Αμβροσία – Διανομή, Sunsoft F&B, Sunsoft Maps, Sunsoft CRM,  είναι εγκατεστημένα σε περισσότερες από 6000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο προσφέροντας στους χρήστες τους σταθερότητα, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, μέσα από ένα σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας.

Μηχανογράφηση επιχειρήσεων με λογισμικό Sunsoft

Η Sunsoft σας προσφέρει ένα Ολοκληρωμένο και ενιαίο σύστημα διαχείρισης Ξενοδοχείων για την αποτελεσματική διαχείριση του ξενοδοχείου σας. Το Ολοκληρωμένο και ενιαίο σύστημα διαχείρισης Ξενοδοχείων έχει:
 •  Εύκολη προσαρμοστικότητα γιατί απευθύνεται σε όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες ξενοδοχείων, ανεξαρτήτως μεγέθους, οργάνωσης (εποχιακό, πόλεως κλπ.), και φάσματος υπηρεσιών που προσφέρουν (διαμονή, επισιτισμό κ.α.).
 • Κάλυψη τεχνικής υποστήριξης για όλες τις μέρες και ώρες του χρόνου 7Χ24Χ365 απ’ ευθείας με τη Sunsoft αλλά και μέσω των αντιπροσώπων της σε όλη τη χώρα.
 • Τεχνολογία βασισμένη στην πλατφόρμα Microsoft με αποτέλεσμα να εκμεταλλεύεται πλήρως όλες τις δυνατότητες των προϊόντων και της τεχνολογίας Microsoft όπως MS Windows, MS Office, MS SQL server κλπ.
και είναι:
 • Εναρμονισμένο με την υπάρχουσα Νομοθεσία – ΚΒ&Σ γιατί ενημερώνεται και είναι απόλυτα σύννομο με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων επικοινωνώντας σε πραγματικό χρόνο με όλα σχεδόν τα φορολογικά συστήματα (Ταμειακές μηχανές, Φορολογικοί Μηχανισμοί κλπ.)
 •  Άμεσα ενημερωμένο παρέχοντας συχνές αναβαθμίσεις και προσαρμογές στις εκάστοτε ανάγκες γιατί αναβαθμίζεται κάθε χρόνο, με σκοπό να περιλαμβάνει οποιαδήποτε αλλαγή αφορά σε θέματα ΚΒ&Σ, αλλά και κάθε ανάγκη που προκύπτει σε σχέση με τις αλλαγές που γίνονται στην αγορά (τρόπος πώλησης των δωματίων, internet κλπ.). Κάθε χρόνο, οι απαιτήσεις των πελατών ενσωματώνονται σαν ανάγκες επέκτασης της εφαρμογής για την επόμενη έκδοση.
Sunsoft - Ξενοδοχεία
και περιλαμβάνει:
 • Το λογισμικό Αλέξανδρος Front Office, που καλύπτει όλο ανεξαιρέτως το φάσμα των μηχανογραφικών εφαρμογών που χρειάζεται μια ξενοδοχειακή επιχείρηση. Καλύπτεται όλο το φάσμα των λειτουργιών για τις Κρατήσεις, την Reception, την Main Courante, τους χρεώστες. Συνδέεται με συστήματα κρατήσεων του Internet – Web Booking Engines καθώς και με το σύστημα παρακολούθησης ηλεκτρονικής τιμολόγησης “bavel” και Αλέξανδρος Front Office Interfaces: με δυνατότητα αμφίδρομης on-line σύνδεσης με συστήματα τηλεφωνικών κέντρων, Pay TV, KeyLocks.
 •  Το λογισμικό Αμβροσία – Ασύρματη παραγγελιοληψίαπου καλύπτει τη λειτουργία παραγγελιοληψίας για το μπαρ και το εστιατόριο
 •  Τά λογισμικά Αμβροσία έχουν Πλήρη συμβατότητα λειτουργίας με το Front Office: χρεωστικά, δικαιούμενα, ληφθέντα, τιμοκατάλογοι πελατών κλπ.
 • Το λογισμικό Sunsoft F&B -Food & Beverage Control-, που παρέχει πλήρη παρακολούθηση του κυκλώματος προμηθευτών, αγορών, αποθηκών αλλά και ενιαίο σύστημα παρακολούθησης με τα λογισμικά Αμβροσία, στην ίδια πάντα βάση δεδομένων
 • Το λογισμικό Sunsoft Λογιστική που περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα παρακολούθησης της Γενικής Λογιστικής, με αυτόματη εισαγωγή  των λογιστικών άρθρων των πωλήσεων-εσόδων από το Αλέξανδρος Front Office (με σύστημα Main Courante ή Ημερολόγιο Πωλήσεων).
 • Το λογισμικό Sunsoft Statistics για συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αλλά και η διανομή των πληροφοριών στα διευθυντικά στελέχη της επιχείρισης σας.
 • Το λογισμικό Sunsoft CRM για την παρακολούθηση και διαχείριση πελατών, προμηθευτών, χρηστών, εργαζομένων, πόρων κλπ. με φιλοσοφία Customer Relationship Management.
Οι λύσεις της Sunsoft είναι πιστοποιημένες από την Ομοσπονδία Εστιατόρων Ελλάδος και την Ελληνική Ένωση Μπάρμεν. Ανεξάρτητα από το μέγεθος του εστιατορίου σας, η Sunsoft θα προσαρμόσει τη λύση που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Οι λύσεις της Sunsoft για το εστιατόριό σας έχουν:
 • Εύκολη προσαρμοστικότητα γιατί απευθύνονται σε όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες εστατορίων, και φάσματος υπηρεσιών που προσφέρουν (παραγγελιοληψία, ταμειακή διαχείριση, διανομή).
 • Κάλυψη τεχνικής υποστήριξης για όλες τις μέρες και ώρες του χρόνου 7Χ24Χ365 απ’ ευθείας με τη Sunsoft αλλά και μέσω των αντιπροσώπων της σε όλη τη χώρα.
 •  Τεχνολογία βασισμένη στην πλατφόρμα Microsoft με αποτέλεσμα να εκμεταλλεύεται πλήρως όλες τις δυνατότητες των προϊόντων και της τεχνολογίας Microsoft όπως MS Windows, MS Office, MS SQL server κλπ.
και είναι:
 • Εναρμονισμένες με την υπάρχουσα Νομοθεσία – ΚΒ&Σ γιατί ενημερώνονται και είναι απόλυτα σύννομες με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων επικοινωνώντας σε πραγματικό χρόνο με όλα σχεδόν τα φορολογικά συστήματα (Ταμειακές μηχανές, Φορολογικοί Μηχανισμοί κλπ.)
 • Άμεσα ενημερωμένες παρέχοντας συχνές αναβαθμίσεις και προσαρμογές στις εκάστοτε ανάγκες γιατί αναβαθμίζεται κάθε χρόνο, με σκοπό να περιλαμβάνει οποιαδήποτε αλλαγή αφορά σε θέματα ΚΒ&Σ, αλλά και κάθε ανάγκη που προκύπτει σε σχέση με τις αλλαγές που γίνονται στην αγορά. Κάθε χρόνο, οι απαιτήσεις των πελατών ενσωματώνονται σαν ανάγκες επέκτασης της εφαρμογής για την επόμενη έκδοση.
Sunsoft - Εστίαση
και περιλαμβάνουν:
 •  Το λογισμικό Αμβροσία – Ασύρματη παραγγελιοληψία που καλύπτει τη λειτουργία παραγγελιοληψίας
 • Το λογισμικό Αμβροσία – Ταμειακή Διαχείριση που καλύπτει τη ταμειακή λειτουργία
 •  Το λογισμικό Αμβροσία – Διανομή που καλύπτει τη διανομή – delivery.
 • Το λογισμικό Sunsoft F&B -Food & Beverage Control-, που παρέχει πλήρη παρακολούθηση του κυκλώματος προμηθευτών, αγορών, αποθηκών αλλά και ενιαίο σύστημα παρακολούθησης με τα λογισμικά Αμβροσία, στην ίδια πάντα βάση δεδομένων
 •  Το λογισμικό Sunsoft KDS για την παροχή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη διαχείριση και τον έλεγχο της κουζίνας.
 •  Το λογισμικό Sunsoft Maps για την απεικόνιση της τοποθεσίας των πελατών σας στους διακεκριμένους χάρτες
 • Το λογισμικό Sunsoft Λογιστική που περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα παρακολούθησης της Γενικής Λογιστικής
Διαχείριση σταθερών σημείων πώλησης (P.O.S.). Ασύρματη Παραγγελιοληψία με RF τερματικά ή Pocket PCs: Συνδέεται με σύγχρονα και εύχρηστα ασύρματα φορητά τερματικά με τα οποία ο σερβιτόρος μπορεί να προωθήσει άμεσα την παραγγελία προς εκτέλεση, από οποιοδήποτε σημείο του καταστήματος.
 • Αποστολές Πακέτων (Delivery) με αναγνώριση τηλεφώνων πελατών: Πλήρης διαδικασία και παρακολούθηση πώλησης «πακέτου», που περιλαμβάνει καταχώρηση της παραγγελίας του πελάτη, οποιαδήποτε μεταβολή (εάν ζητηθεί), έκδοση παραστατικών πώλησης, χρέωση της παραγγελίας στον διανομέα που θα την παραδώσει. Αυτόματη δημιουργία barcode με αριθμό παραγγελίας και εκτέλεση της παραγγελίας βάσει αυτού.
 • Διαχείριση Τραπεζιών: Η αποτύπωση των τραπεζιών γίνεται γραφικά και αριθμητικά, ενώ η χρωματική απεικόνιση του κάθε αριθμού τραπεζιού υποδηλώνει την ύπαρξη ή όχι παραγγελιών και την κατάστασή τους (Προς έκδοση, Προς εξόφληση κλπ). Υποστήριξη πολλαπλών τιμοκαταλόγων ανά τραπέζι.
 • Διαχείριση Cashier Mode: Διαφορετικό User Interface (στην ίδια εγκατάσταση) για την διαχείριση των «πακέτων» (Take Away).
 • Διαχείριση Kitchen Mode: Διαφορετικό User Interface (στην ίδια εγκατάσταση) για την διαχείριση των παρασκευαστηρίων σάντουιτς. Οι λειτουργίες Τραπέζια – Cashier – Kitchen, μπορούν να «συνυπάρχουν» στην ίδια θέση εργασίας.
 • Διαχείριση KDSi – interactive Kitchen Display System: σύστημα ενημέρωσης των πόστων παρασκευής της κουζίνας (μπουφές – ζεστά – bar κλπ.). Ο παρασκευαστής παρακολουθεί τις παραγγελίες και τους χρόνους παρασκευής και ενημερώνει πότε και ποια είδη κάθε παραγγελίας είναι έτοιμα.
 • Πολλαπλές Φ.Τ.Μ. ανά Σημείο Πώλησης και Πολλαπλά Σημεία Πώλησης ανά Φ.Τ.Μ.: Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης αποδείξεων μέσω Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών, Φορολογικού μηχανισμού ή ΑΔΗΜΕ.
 • Μερική ή Ολική Έκδοση Λογαριασμού ανά Είδος και ανά Παραγγελία: Έκδοση θεωρημένων δελτίων παραγγελιών – παραστατικών σύμφωνα με τον κώδικα βιβλίων και στοιχείων.
 • Μερική ή Ολική Εξόφληση Λογαριασμού ανά Είδος και ανά Παραγγελία: Διαχείριση εισπράξεων μετρητοίς ή μέσω πιστωτικών καρτών.
 • Διαχείριση Σερβιτόρων ανά Βάρδια και ανά τραπέζι, προγραμματισμός σερβιτόρων.
 • Ελάχιστη κατανάλωση: Δυνατότητα παρακολούθησης εισιτηρίων εισόδου με έλεγχο ποσού ελάχιστης κατανάλωσης.
 • Διαχείριση ειδών:  Πολλαπλοί Τιμοκατάλογοι, σύνδεση με κατηγορίες / ομάδες / υποομάδες / group ειδών.
 • Διαχείριση Πελατών και Καρτών Πελατών: Όλα τα στοιχεία των πελατών καθώς και τις αντίστοιχες οικονομικές πληροφορίες που προκύπτουν από τις κινήσεις τους.
 • Ενημερωτικές εκτυπώσεις: Πληροφοριακές εκτυπώσεις, σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια ανάλυση, με πολλαπλά κριτήρια.
Η Sunsoft σας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διανομή φαγητού (delivery). Ανεξάρτητα από το μέγεθος του εστιατορίου ή καφέ μπαρ σας, η Sunsoft θα προσαρμόσει τη λύση που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Οι λύσεις της Sunsoft για τη διανομή φαγητού (delivery) έχουν:
 • Εύκολη προσαρμοστικότητα γιατί απευθύνονται σε όλα τα εστιατόρια, καφέ μπαρ, και φάσματος υπηρεσιών που προσφέρουν (παραγγελιοληψία, ταμειακή διαχείριση, διανομή).
 • Κάλυψη τεχνικής υποστήριξης για όλες τις μέρες και ώρες του χρόνου 7Χ24Χ365 απ’ ευθείας με τη Sunsoft αλλά και μέσω των αντιπροσώπων της σε όλη τη χώρα.
 • Τεχνολογία βασισμένη στην πλατφόρμα Microsoft με αποτέλεσμα να εκμεταλλεύεται πλήρως όλες τις δυνατότητες των προϊόντων και της τεχνολογίας Microsoft όπως MS Windows, MS Office, MS SQL server κλπ.
και είναι:
 • Εναρμονισμένες με την υπάρχουσα Νομοθεσία – ΚΒ&Σ γιατί ενημερώνονται και είναι απόλυτα σύννομες με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων επικοινωνώντας σε πραγματικό χρόνο με όλα σχεδόν τα φορολογικά συστήματα (Ταμειακές μηχανές, Φορολογικοί Μηχανισμοί κλπ.)
 •  Άμεσα ενημερωμένες παρέχοντας συχνές αναβαθμίσεις και προσαρμογές στις εκάστοτε ανάγκες γιατί αναβαθμίζεται κάθε χρόνο, με σκοπό να περιλαμβάνει οποιαδήποτε αλλαγή αφορά σε θέματα ΚΒ&Σ, αλλά και κάθε ανάγκη που προκύπτει σε σχέση με τις αλλαγές που γίνονται στην αγορά. Κάθε χρόνο, οι απαιτήσεις των πελατών ενσωματώνονται σαν ανάγκες επέκτασης της εφαρμογής για την επόμενη έκδοση.
Sunsoft-Ambrosia
και περιλαμβάνουν:
 • Το λογισμικό Αμβροσία – Διανομή που καλύπτει τη διανομή – delivery.
 •  Το λογισμικό Αμβροσία – Ασύρματη παραγγελιοληψία που καλύπτει τη λειτουργία παραγγελιοληψίας
 • Το λογισμικό Αμβροσία – Ταμειακή Διαχείριση που καλύπτει τη ταμειακή λειτουργία
 • Το λογισμικό Sunsoft F&B -Food & Beverage Control-, που παρέχει πλήρη παρακολούθηση του κυκλώματος προμηθευτών, αγορών, αποθηκών αλλά και ενιαίο σύστημα παρακολούθησης με τα λογισμικά Αμβροσία, στην ίδια πάντα βάση δεδομένων
 •  Το λογισμικό Sunsoft KDS για την παροχή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη διαχείριση και τον έλεγχο της κουζίνας.
 • Το λογισμικό Sunsoft Maps για την απεικόνιση της τοποθεσίας των πελατών σας στους διακεκριμένους χάρτες.

Λογισμικό Pegasus ERP

Το Pegasus ERP είναι το επιχειρηματικό εργαλείο για Ασφάλεια, Ανάπτυξη και Επένδυση.

Φροντίζει για την διαθεσιμότητα και επάρκεια έγκυρων πληροφοριών, σχετικά με την λειτουργία των τμημάτων της επιχείρησης, αλλά και της αγοράς της.

Εξοπλίζει με ακρίβεια, ταχύτητα ανταπόκρισης και διορατικότητα, επιτυχείς επιχειρηματικές κινήσεις.

Δημιουργεί, Διαχειρίζεται και παρακολουθεί την αποδοτική τους εκτέλεση των επιχειρηματικών Λειτουργιών, τόσο στην τοπική όσο και στην διαδικτυακή πλευρά του, με ενιαία Τεχνολογία Ανάπτυξης και Χρήσης.

Συμπεριλαμβάνει όλη την εμπειρία χιλιάδων εγκαταστάσεων και χρηστών και αξιοποιεί, την Υλικο-Τεχνική και Τεχνολογική υποδομή της ΤΕΣΑΕ στο Διαδίκτυο.

Εμπορικές επιχειρήσεις
Πρατήρια υγρών καυσίμων
Γυμναστήρια,
αθλητικά κέντρα
Στεγνοκαθαριστήρια,
Ταπητοκαθαριστήρια
Συνεργεία
Φανοποιεία
Ανταλλακτικά
Ελαιοτριβεία
Parking,
Λιπαντήρια αυτοκινήτων
Μεταφορικές εταιρείες
Καταστήματα οπτικών
Επιχειρήσεις καθαρισμού κοινοχρήστων
Courier, ταχυμεταφορές
Βιβλιοπωλεία, Χαρτικά
Γεωργικές επιχειρήσεις
Κρεοπωλεία
Previous slide
Next slide

Είναι Ελεύθερο Λογισμικό και συνοδεύεται από το δικό του περιβάλλον Ανάπτυξης Δίας και αντίστοιχα Admin για το διαδικτυακό του τμήμα.
Pegasus ERP
Το Pegasus ERP της ΤΕΣΑΕ, εκτός από την υποστήριξη των διαδικασιών και την πληροφοριακή διασύνδεση όλων των τμημάτων της επιχείρησης, επιπλέον διαθέτει ένα ολοκληρωμένο υποσύστημα υποστήριξης των διοικητικών αποφάσεων μιας επιχείρησης (MIS ή Management Information System) καθώς και ένα ανεπτυγμένο υποσύστημα υποστήριξης των σχέσεων της επιχείρησης με τους πελάτες της (CRM ή Customer Relationship Management).

Είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα που διαθέτει μια επιχείρηση προσφέροντας της πλήρη ευελιξία όσον αφορά την παραγωγική διαδικασία που ακολουθεί και την υπάρχουσα επιχειρησιακή εμπειρία.

Έχει την δυνατότητα να ακούει, να καταγράφει και να αποτυπώνει τις σχέσεις με τους προμηθευτές και τους πελάτες μιας επιχείρησης σύμφωνα με τους επιχειρησιακούς της στόχους.

Επιτρέπει ο σχεδιασμός και η επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων μιας επιχείρησης να λαμβάνουν υπόψη τους (α) τις δυνατότητες παραγωγής, (β) το δυναμικά διαμορφούμενο κόστος εκτέλεσης των παραγγελιών και (γ) την αμφίδρομη επιρροή της αγοράς.

Επιτρέπει την καταγραφή, τον συγχρονισμό, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των παραγγελιών, με τρόπο που εκμεταλλεύεται το seasonality της αγοράς.

Έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί μέσω του διαδικτύου (internet) με το σύνολο της αγοράς, όπως προμηθευτές, πελάτες, μέλη του δικτύου διανομής, συνεργάτες, κλπ.

Έχει την δυνατότητα να αποτυπώνει τις αλλαγές στην αγοραστική διάθεση, ή στις τάσεις της αγοράς, ώστε με βάση την προϋπάρχουσα επιχειρησιακής εμπειρίας να υποστηρίζεται η λήψη αποφάσεων οι οποίες μπορούν να δώσουν στρατηγικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση.

Έχει την δυνατότητα να αναζητά στο διαδίκτυο την κατάλληλη πληροφόρηση για κάθε μία θέση του οργανογράμματός της επιχείρησης και να την καταγράφει αφού την χαρακτηρίσει και την ταξινομήσει έγκαιρα και σε πραγματικό χρόνο.

Είναι σύμφωνο με τις διαδικασίες πιστοποίησης μιας επιχείρησης, αλλά και διαθέτει μηχανισμό εύκολης διαχείρισης, τροποποίησης και επέκτασής τους, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία του συστήματος ως μηχανισμός υλοποίησης καταγραμμένων διαδικασιών – λειτουργιών για την συγκεκριμένη επιχείρηση.

Τέλος, ολοκληρώνει την χρήση των δεδομένων που διαθέτει, έτσι ώστε οι εμπορικές συμφωνίες, οι συμβάσεις με τους συνεργάτες και οι σχέσεις της επιχείρησης με την αγορά να υλοποιούν τις αποφάσεις της διοίκησης με την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους (λειτουργίας, διαχείρισης, παραγωγής) προς απόδοση (οικονομική και θέσης στην αγορά) και η αποτελεσματική ολοκλήρωση των δεδομένων αυτών να αντικατοπτρίζεται στους αριθμοδείκτες διάρθρωσης της επιχείρησης.

Θα αφήσεις
την επιχείρησή σου να περιμένει?

Βασική μας αρχή είναι η άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να μας καλέσετε στον χώρο σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο