Αυτοματισμοί ξενοδοχείων

Αυτοματισμοί ξενοδοχείων

The evolution of hotel automation is here. Combining modern technologies we create the ultimate guide to ease of use of hotel services by our customers, but also the maximum possible simultaneous energy management.

Ease of use, elegance, flexibility, but also quality of services with low cost characterize the applications of KNX hotel units.
Working with Emtcontrols we have the ability to select and modify scenarios tailored to the needs of each hotel unit individually.

01.

Central lighting management

02.

Full automation of heating and cooling

03.

Control of shading systems.

04.

Control of multimedia systems of rooms and common areas.

05.

Integration of alarm and fire safety elements.

06.

Access control of common areas.

07.

Remote service control and control via mobile devices.

Οι Αυτοματισμοί ξενοδοχείων είναι εδώ.

Θα αφήσεις την επιχείρησή σου να περιμένει?

The system with the great centralization of properties and functions that it provides eliminates other, non-cooperating, high acquisition-installation systems. With the high degree of energy management (not only at room level but also at the central level of floors, wings or buildings), it achieves a great reduction of energy consumption, increase of the life limit of the devices, being an excellent, technologically advanced and very affordable solution for hotels , apartments for rent, etc.

smart home - εξυπνο σπιτι

Smart Home &
Building Automation

We, at Smart Technologies, are guided by integrated solutions in the management of the operations of a home, office or store, is active in the field of smart home.

Combining ease of use, security and remote management, the user is able to perform automatic lighting, air conditioning, shading and security functions.

Αυτό επιτελείται με τον κεντρικό έλεγχο των λειτουργιών του χώρου, μέσω  ηλεκτρονικού υπολογιστή, αποσκοπώντας στην μεγάλη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, στην απομακρυσμένη διαχείριση, στην ασφάλεια και φυσικά στην ευκολία και άνεση του χρήστη.
The whole process is automated and helps in the smooth and fast access to functions such as the entrance to the space, the temperature, the management of lighting, electrical appliances and many other parts of the space. It should be noted that the user can remotely operate the installation using a simple internet connection or his 3G mobile phone.

01
Lighting

02
Entrance automations

03
Awnings, shutters

04
Security systems & remote image

05
Audio and Video systems

06
Automatic watering systems

07
Cooling and Heating

08
Management of electrical appliances

09
PC with DATA transfer

10
Local meteorological stations

11
Alarm in case of burglary or fire

Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε

Skip to content