μηχανογράφιση επιχειρήσεων - μηχανογραφιση επιχειρησεων

Business IT solutions
And Support

Based on the immediate and complete service of our customers, our company is now an official partner and reseller of Sunsoft programs. Sunsoft produces software in a Windows environment. It has complete series of applications for restaurants (in the market of which it holds the first place of sales with wireless ordering solutions) as well as ERP systems and hotel companies. Sunsoft Alexandros Front Office software, Ambrosia - Wireless ordering, Ambrosia - Cash Management, Ambrosia - Distribution, Sunsoft F&B, Sunsoft Maps, Sunsoft CRM, are installed in more than 6000 companies in Greece and Cyprus offering their users reliable stability, and efficiency, through a modern operating environment.

Our software supports :

Sunsoft offers you an Integrated and unified Hotel Management System for the efficient management of your hotel.

The Integrated and unified Hotel Management System has:

 •  Easy adaptability because it addresses all categories of hotels, regardless of size, organization (seasonal, city, etc.), and range of services they offer (accommodation, food, etc.).
 • Coverage of technical support for all days and hours of the year 7Χ24Χ365 directly with Sunsoft but also through its representatives throughout the country.
 • Technology based on the Microsoft platform, thus taking full advantage of all the features of Microsoft products and technology such as MS Windows, MS Office, MS SQL server, etc.

and it is:

 • Harmonized with the existing Legislation - KB & S because it is updated and is completely legal with the Books and Records Code communicating in real time with almost all tax systems (Cash registers, Tax Mechanisms, etc.)
 •  Immediately up-to-date, providing frequent upgrades and adjustments to the respective needs because it is upgraded every year, in order to include any changes related to KB&S issues, but also any need that arises in relation to changes in the market (how to sell rooms, internet, etc.). ). Each year, customer requirements are incorporated as application expansion needs for the next version.

and includes:

 • Front Office software 'Alexandros', which covers all the range of computer applications that a hotel business needs. Covers the full range of operations for Reservations, Reception, Main Courante, Debtors. Connected to Internet booking systems - Web Booking Engines as well as to the electronic billing monitoring system "bavel" and Alexander Front Office Interfaces: with the possibility of two-way online connection with call center systems, Pay TV, KeyLocks.
 •  Ambrosia Software - Wireless ordering software that covers bar and restaurant ordering
 •  Ambrosia software is fully compatible with Front Office: debit, eligible, received, customer price lists, etc.
 • The Sunsoft F&B software -Food & Beverage Control-, which provides complete monitoring of the circuit of suppliers, markets, warehouses but also a single monitoring system with the Ambrosia software, always in the same database
 • Sunsoft Accounting software that includes an integrated circuit of monitoring General Accounting, with automatic entry of sales-revenue accounting items from Alexander Front Office (with Main Courante system or Sales Calendar).
 • Sunsoft Statistics software for data collection and processing and the distribution of information to the executives of your business.
 • Sunsoft CRM software for monitoring and managing customers, suppliers, users, employees, resources, etc. with Customer Relationship Management philosophy.
 

Sunsoft solutions are certified by the Federation of Greek Restaurants and the Hellenic Bartenders Association.

Regardless of the size of your restaurant, Sunsoft will tailor the solution to fit your business needs.

Sunsoft solutions for your restaurant have:

 • Easy adaptability because they are addressed to all categories of restaurants, and range of services they offer (ordering, cash management, distribution).
 • Coverage of technical support for all days and hours of the year 7Χ24Χ365 directly with Sunsoft but also through its representatives throughout the country.
 •  Technology based on the Microsoft platform, thus taking full advantage of all the features of Microsoft products and technology such as MS Windows, MS Office, MS SQL server, etc.

and it is:

 • Harmonized with the existing Legislation - KB & S because they are informed and are completely legal with the Code of Books and Records communicating in real time with almost all tax systems (Cash registers, Tax Mechanisms, etc.)
 • Immediately up-to-date, providing frequent upgrades and adjustments to the respective needs because it is upgraded every year, in order to include any changes related to KB & S issues, but also any need that arises in relation to changes made in the market. Each year, customer requirements are incorporated as application expansion needs for the next version.

and include:

 •  Ambrosia software - Wireless ordering that covers the ordering function
 • Ambrosia software - Cash Management that covers the cash operation
 •  Ambrosia - Distribution software that covers distribution - delivery.
 • The Sunsoft F&B software -Food & Beverage Control-, which provides complete monitoring of the circuit of suppliers, markets, warehouses but also a single monitoring system with the Ambrosia software, always in the same database
 •  Sunsoft KDS software to provide real-time information on kitchen management and control.
 •  Sunsoft Maps software for displaying your customers' location on featured maps
 • Sunsoft Accounting software that includes an integrated circuit of General Accounting
 

Fixed point of sale management (P.O.S.).

Wireless Ordering with RF terminals or Pocket PCs: Connects with modern and easy-to-use wireless portable terminals with which the waiter can immediately forward the order to be executed, from anywhere in the store.

 • Αποστολές Πακέτων (Delivery) με αναγνώριση τηλεφώνων πελατών: Πλήρης διαδικασία και παρακολούθηση πώλησης «πακέτου», που περιλαμβάνει καταχώρηση της παραγγελίας του πελάτη, οποιαδήποτε μεταβολή (εάν ζητηθεί), έκδοση παραστατικών πώλησης, χρέωση της παραγγελίας στον διανομέα που θα την παραδώσει. Αυτόματη δημιουργία barcode με αριθμό παραγγελίας και εκτέλεση της παραγγελίας βάσει αυτού.
 • Table Management: The imprinting of the tables is done graphically and numerically, while the color display of each table number indicates the existence or not of orders and their status (For issue, For payment, etc.). Support for multiple price lists per table.
 • Cashier Mode Management: Different User Interface (in the same installation) for managing "packages" (Take Away).
 • Διαχείριση Kitchen Mode: Διαφορετικό User Interface (στην ίδια εγκατάσταση) για την διαχείριση των παρασκευαστηρίων σάντουιτς. Οι λειτουργίες Τραπέζια – Cashier – Kitchen, μπορούν να «συνυπάρχουν» στην ίδια θέση εργασίας.
 • Διαχείριση KDSi – interactive Kitchen Display System: σύστημα ενημέρωσης των πόστων παρασκευής της κουζίνας (μπουφές – ζεστά – bar κλπ.). Ο παρασκευαστής παρακολουθεί τις παραγγελίες και τους χρόνους παρασκευής και ενημερώνει πότε και ποια είδη κάθε παραγγελίας είναι έτοιμα.
 • Multiple F.T.M. per Point of Sale and Multiple Points of Sale per VAT: The application provides the ability to print receipts through Tax Cash Registers, Tax Mechanism or ADIME.
 • Partial or Total Issue of Account per Type and per Order: Issuance of certified order forms - documents according to the code of books and data.
 • Partial or Total Payment of the Account per Item and per Order: Cash collection management or via credit cards.
 • Waiters management per shift and per table, waiter planning.
 • Minimum consumption: Ability to monitor entrance tickets with a minimum consumption amount control.
 • Item Management: Multiple Price Lists, connection with categories / groups / subgroups / group of items.
 • Customer Management and Customer Cards: All customer data as well as the corresponding financial information resulting from their transactions.
 • Information prints: Information prints, in daily, weekly, monthly and annual analysis, with multiple criteria.

Sunsoft provides you with complete food delivery (delivery) solutions.

Regardless of the size of your restaurant or coffee bar, Sunsoft will tailor the solution to fit your business needs.

Sunsoft provides you with complete distribution solutions Sunsoft food delivery (delivery) solutions have: (delivery).

 • Easy adaptability because they are addressed to all restaurants, coffee bars, and range of services they offer (ordering, cash management, distribution).
 • Coverage of technical support for all days and hours of the year 7Χ24Χ365 directly with Sunsoft but also through its representatives throughout the country.
 • Technology based on the Microsoft platform, thus taking full advantage of all the features of Microsoft products and technology such as MS Windows, MS Office, MS SQL server, etc.

and it is:

 • Harmonized with the existing Legislation - KB & S because they are informed and are completely legal with the Code of Books and Records communicating in real time with almost all tax systems (Cash registers, Tax Mechanisms, etc.)
 •  Immediately up-to-date, providing frequent upgrades and adjustments to the respective needs because it is upgraded every year, in order to include any changes related to KB & S issues, but also any need that arises in relation to changes made in the market. Each year, customer requirements are incorporated as application expansion needs for the next version.

and include:

 • Ambrosia - Distribution software that covers distribution - delivery.
 •  Ambrosia software - Wireless ordering that covers the ordering function
 • Ambrosia software - Cash Management that covers the cash operation
 • The Sunsoft F&B software -Food & Beverage Control-, which provides complete monitoring of the circuit of suppliers, markets, warehouses but also a single monitoring system with the Ambrosia software, always in the same database
 •  Sunsoft KDS software to provide real-time information on kitchen management and control.
 • Sunsoft Maps software for displaying your customers' location on featured maps.

You will leave
your business outside?

Our basic principle is the immediate service of our customers, at the lowest possible cost. Do not hesitate to contact us or invite us to your place.