Τα νέα της Smart Technologies

Πυροσβεστικό Σώμα ΄Β ΒΙ.ΠΕ. Βόλου-Βελεστίνου


Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο μελέτης, υλοποίησης και πιστοποίησης δομημένης καλωδίωσης κτηρίου Πυροσβεστικού σταθμού ΄Β ΒΙ.ΠΕ. Βόλου – Βελεστίνου.

Η υλοποίηση έγινε τηρώντας τα διεθνή πρότυπα υλικού εξοπλισμού και τερματισμού κατηγορίας cat6e.
Η πιστοποίηση των οριζόντιας και κάθετης καλωδίωσης πραγματοποιήθηκε με όργανα μέτρησης της στρατηγικής στον κλάδο εταιρίας Fluke.


Ευχαριστούμε για την συνεργασία το τμήμα τηλεπικοινωνιών Πυροσβεστικού σώματος Ελλάδος και την εταιρία Ευσταθίου ΑΕ.